İnşaat Tamamlama

Malzeme fiyatlarının karlılığı önemli ölçüde etkilediği, konut fiyatlarının ise istenilen düzeyde olmadığı veya alıcı bulamadığı günümüz koşulları; yükleniciye ve dolayısıyla arsa, konut sahiplerine mağduriyet yaşatmakta inşaat süreleri uzamakta veya tamamlamamaktadır. Bu noktada Yapıdest Sistemi, uzayan veya natamam bekleyen inşaatın, konut alıcılarına, arsa sahiplerine ve yükleniciye oluşturduğu mağduriyeti gidermek adına hareket eder. Yapıdest projeyi inceleyerek tarafların zararını minimize eden bir tamamlama projesi hazırlar ve kabul görmesi halinde inşaatın bitirilemeyen kısmını üstlenip, belirlenen sürede inşaatın bitirilmesini hedefler. Bu tamamlama projesinde ortaya çıkacak hukuki problemleri Yapı Destek Sistemi üstlenerek çözüm getirmektedir. Taşeron alacaklarına ve tedarikçi alacaklarına çözüm getirme Yapıdest Sistemi’nin önceliği olacaktır.

“ Amaç : İnşaatın bitirilmesi adına engel teşkil eden veya beklenmekte olan süreçlerin belirlenerek yeni bir bakış acısıyla ortak hedef olan projenin bitme sürecine ulaşması. İnşaat sürecinin bitirilip, mimarı yapıya dönüşmesi ”